اینجا ایران است http://iran128.mihanblog.com 2020-03-29T13:32:04+01:00 text/html 2013-11-06T15:31:30+01:00 iran128.mihanblog.com متین . سخنی با بازدیدکنندگان http://iran128.mihanblog.com/post/234 <font size="3">سلام علیکم و رحمت الله</font><div><font size="3">محرم فرا رسید................</font></div><div><font size="3">با عرض تسلیت خدمت همه دوستان عزیز</font></div><div><font size="3">لازم به ذکر است که روال کار وبلاگ کمی تغییر یافته و آن تعداد روایتی که قرار بود گذاشته شود گذاشته نمیشود ان شاءالله بعدا اگر خدا توفیق دهد.</font></div> text/html 2013-11-03T12:54:22+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و نهم - 59 http://iran128.mihanblog.com/post/232 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و نهم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-11-02T12:51:48+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و هشتم - 58 http://iran128.mihanblog.com/post/231 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و هشتم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-11-01T12:45:45+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و هفتم - 57 http://iran128.mihanblog.com/post/230 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و هفتم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-31T09:26:25+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و ششم - 56 http://iran128.mihanblog.com/post/228 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و ششم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-30T09:23:32+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و پنجم - 55 http://iran128.mihanblog.com/post/227 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و پنجم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-29T09:20:53+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و چهارم - 54 http://iran128.mihanblog.com/post/226 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و چهارم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-28T09:18:22+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و سوم - 53 http://iran128.mihanblog.com/post/225 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و سوم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-27T09:14:52+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و دوم - 52 http://iran128.mihanblog.com/post/224 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و دوم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-26T09:09:58+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و یکم - 51 http://iran128.mihanblog.com/post/223 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و یکم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-25T05:04:26+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاهم - 50 http://iran128.mihanblog.com/post/213 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و پنجاهم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-24T05:00:51+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت چهل و نهم - 49 http://iran128.mihanblog.com/post/212 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و نهم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p><font face="Traditional Arabic" style="font-size:20; Weight:400" color="#000000"><font face="Traditional Arabic" color="#242887"></font></font> text/html 2013-10-24T01:48:19+01:00 iran128.mihanblog.com متین . عید غدیر http://iran128.mihanblog.com/post/229 <div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">پیچید در آفاق ندایی ازلی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">کان صبح دمادم همه میگفت ولی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">گفتم که چه معنی دهد این صوت جلی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">گفتا که فقط معنی آن هست علی(ع)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">در موسم حج خیر کثیر آمده است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">جانان دل هر چه فقیر آمده است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">بر ملک ولای حق شهنشاه آمد</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00" size="5">کوتاه نیا شیعه، <b>غدیر آمده است</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">با سلام و درود بی کران به همه عزیزان</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">عید غدیر خم، بزرگترین عید خدا آمد</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">نمی خوام حرف هایی رو بزنم که همتون هزار بار شنیدید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">فقط بگم امروز ما هم دوباره بیعت کنیم با حضرت امیر و آقا امام رمان ولی حوواسمون باشه که نشکنیمش</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">فرق عاشورا با غدیر اینه که در غدیر جفا شد با آنکه پیمان گرفته شد و در عاشورا وفا شد با آن که پیمان برداشته شد</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">وقتتون رو نمی گیرم ولی همیشه این جمله رو بیاد داشته باشد<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">:«هل ترک ابی یوم غدیر خم لاحد عذرا» آیا پیامبر در روز غدیر جای عذر و بهانه برای کسی گذاشت تا ولایت حضرت علی رو قبول نداشته باشه؟؟؟</font></font></div><div style="text-align: right;"><font size="1"><br></font></div> text/html 2013-10-23T04:57:57+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت چهل و هشتم - 48 http://iran128.mihanblog.com/post/211 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و هشتم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p> text/html 2013-10-22T04:53:45+01:00 iran128.mihanblog.com متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت چهل و هفتم - 47 http://iran128.mihanblog.com/post/210 <p align="Right"><span style="font-family: wingdings; font-size: xx-large;">خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و هفتم</span></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">به ادامه مطلب بروید</font></font></p><p align="Right"><font color="#000000"><font face="wingdings" size="6">سند روایت معتبر است</font></font></p>